Postal/visiting address 
Stichting art.1 
Arie Biemondstraat 111 (2nd floor)
1054PD Amsterdam 
 
Chamber of Commerce Amsterdam: 53079973
Tax ID number: NL850737163B01
RSIN: 850737163
IBAN: NL71 TRIO 0320 6284 77

ANBI

Stichting art.1 has the ANBI-status
Stichting art.1 is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van de organisatie.

[convertful id="204430"]
B a c k T o T o p B a c k T o T o p
STICHTING ART.1

Artivism: Activism through the Arts