Stichting art.1
Post- en bezoekadres:
Arie Biemondstraat 111 (2e verdieping)

1054PD Amsterdam 

 
KvK Amsterdam: 53079973
RSIN: 850737163
IBAN: NL71 TRIO 0320 6284 77

ANBI

Stichting art.1 has the ANBI-status
Stichting art.1 is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van de organisatie.

[convertful id="204430"]
T e r u g n a a r b o v e n T e r u g n a a r b o v e n
STICHTING ART.1

Artivism: Activism through the Arts