About us

SAY HELLO RIGHT AWAY!

THE NETHERLANDS
Post- en bezoekadres 
Stichting art.1 
Arie Biemondstraat 111
1054PD Amsterdam 
Chamber of Commerce Amsterdam: 53079973
Tax ID number: NL850737163B01
IBAN: NL74INGB0004264748

ANBI

Stichting art.1 has the ANBI-status
Stichting art.1 is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van de organisatie.

Report

Please find the most recent reports below!

 • Financial Reports
  Click here to download: Financial Year Report 2021
 • Year Reports
  Click here to download: 3 Year Plan (2019-2021)
Contact Us

  B a c k T o T o p B a c k T o T o p

  STICHTING ART 1

  Artivism: Activism through the Arts

  Subscribe to our newsletter

  Sign up to our newsletter, so you can be the first to find out the latest news.