Contact


Stichting art.1
Postadres:
Overtoom 301,
1054 HW Amsterdam

Tel: +31(20) 5312900

Email: info@stichtingart1.nl 

KvK: 53079973
BTW: 850737163
IBAN: NL74INGB0004264748

Stichting art.1 is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. De Belastingdienst vraagt in uw aangifte naar het RSIN van de organisatie.
Stichting art.1 has the ANBI-status