Het Team Chris Belloni Oprichtend Directeur Is directeur en initiatiefnemer van Stichting Art. 1 en het International Queer & Migrant Film Festival. Hij studeerde European Studies en richtte in 2011 de Stichting art.1 op, met als doel films en documentaires te maken over taboe-ond

Organisatie Stichting art.1 is een in Amsterdam gevestigde stichting die werkt aan internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van menselijke ontwikkeling, democratische participatie en mensenrechten door middel van kunst. We werken op het snijvlak van sociaal en cultureel wer

Stichting art.1Post- en bezoekadres:Arie Biemondstraat 1111054PD  Amsterdam info@stichtingart1.nl Chamber of Commerce Amsterdam: 53079973Tax ID number: NL850737163B01KvK Amsterdam: 53079973RSIN: 850737163IBAN: NL74INGB0004264748 ANBI Stichting art.1 has the ANBI-statusStichting art.1

Bestuursleden Ons bestuur vindt plaats op vrijwillige basis. Minimaal 3 keer per jaar vindt er een reguliere bestuursvergadering plaats waarin projectactiviteiten, internationale samenwerkingsverbanden en de financiële liquiditeit van de organisatie worden gemonitord. Alle bestuursle

About us Stichting art.1 is een in Amsterdam gevestigde stichting die werkt aan internationale samenwerkingsprojecten op het gebied van menselijke ontwikkeling, democratische participatie en mensenrechten door middel van kunst. We werken op het snijvlak van sociaal en cultureel werk e

ERASMUS+ STICHTING ART.1 WERKT MET TROTS SAMEN AAN VERSCHILLENDE DOOR ERASMUS+ GEFINANCIERDE PROJECTEN EN HEEFT IN DE LOOP DER JAREN SUCCESVOL SAMENGEWERKT MET GELIJKGESTEMDE ORGANISATIES BINNEN HET PROGRAMMA. HIER VOLGEN ENKELE VAN ONZE ERASMUS+ -PROJECTEN: New Normal Artist Online (

ARTIVISM De kernmethodiek van waaruit Stichting art.1 werkt, is artivisme, een combinatie van kunst en activisme die wordt gebruikt om het publiek te betrekken bij onderwerpen die raken aan non-discriminatie beginsel te vertellen en zichtbaar te maken door kunstuitingen.   Wij produc

STICHTING ART.1 STICHTING ART.1 STICHTING ART.1 STICHTING ART.1 STICHTING ART.1 STICHTING ART.1 STICHTING ART.1 STICHTING ART.1 Stichting art.1 is een in Amsterdam gevestigde stichting die in internationale samenwerkingsprojecten werkt aan menselijke ontwikkeling, democratische partic

T e r u g n a a r b o v e n T e r u g n a a r b o v e n
STICHTING ART.1

Artivism: Activism through the Arts