Bestuursleden

Ons bestuur vindt plaats op vrijwillige basis. Minimaal 3 keer per jaar vindt er een reguliere bestuursvergadering plaats waarin projectactiviteiten, internationale samenwerkingsverbanden en de financiële liquiditeit van de organisatie worden gemonitord. Alle bestuursleden zijn voorvechters van inclusie en diversiteit.

Martha Gallego is geboren in Itagui (Colombia) in 1980. Na een brede opleiding Film, Media en Visuele cultuur (UvA) heeft voorzitter Martha de afgelopen 14 jaar gewerkt als projectmanager, conceptontwikkelaar en creatief producent voor diverse instellingen, van culturele ondernemingen tot gemeenten, tot het werken met individuele kunstenaars om hen te helpen hun ideeën of een specifieke productie te ontwikkelen. Haar professionele en persoonlijke interesses gaan uit naar het engageren van kunst en cultuur, om hun potentieel te benutten voor het betrekken van sociale perspectieven en te werken aan een diverse samenleving gebaseerd op dialoog en verbinding.

STICHTINGART.1 / STICHTINGART.1 / STICHTINGART.1 / STICHTINGART.1 /

Judith is partner bij QuatreC, een juridisch proces bureau gespecialiseerd in openbare instellingen. Zij voorziet de organisatie van uitgebreide juridische kennis, adviseert over overheidssubsidies en openbare aanbestedingen, maar ook over de contractuele verplichtingen van de organisatie.

STICHTINGART.1 / STICHTINGART.1 / STICHTINGART.1 / STICHTINGART.1 /

Sudeep is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, gespecialiseerd in Critical Theory and Visual Culture, esthetiek en politiek, mediastudies, filosofie, postkoloniale, feministische en queerstudies en globalisering. Sudeep belichaamt de visie van de Stichting art.1 en helpt het team met alle vakinhoudelijke en theoretische zaken.

STICHTINGART.1 / STICHTINGART.1 / STICHTINGART.1 / STICHTINGART.1 /

T e r u g n a a r b o v e n T e r u g n a a r b o v e n
STICHTING ART.1

Artivism: Activism through the Arts