Queer Faces Migrant Voices

Queer Faces Migrant Voices is een project voor jonge, queer en LHBT migranten vluchtelingen en statushouders waarin we deelnemers verschillende trainingen aanbieden in storytelling, radio maken, presenteren, documentaire en fotografie. Het doel van het project is dat de deelnemers tot een eindpresentatie komen waarin ze hun verhaal presenteren, zowel op de radio als in real life alsook door middel van media (fotografie en film).

Het doel is om deze jonge mensen te empoweren. Wij denken dat het voor veel van hen van grote waarde kan zijn hun verhaal op te tekenen en omringd te zijn door leeftijdsgenoten die in een eenzelfde situatie zitten. Naast dat de presentaties van de deelnemers worden gebruikt tijdens radiouitzendingen, gaan met de presentaties naar middelbare scholen in Amsterdam. Wij vinden het belangrijk dat scholieren in contact komen met vluchtelingen die hun verhaal doen.

Queer Faces, Migrant Voices komt tot stand in samenwerking met het Berlijnse Kijufi en Stichting Radio Pink Terrorists. Queer Faces Migrant Voices wordt gefinancierd vanuit de Jonge Kunst programmaregeling van Fonds voor Cultuurparticipatie / Fonds Soziokultur, de Nederlandse ambassade in Berlijn, AMVJ Fonds en BJA-COW. 

De workshops radiomaken werden gegeven door radiomakers Lotte van Gaalen en Prosper de Roos. Fotograaf Diana Blok fotografeerde de Nederlandse deelnemers.

Luister hier naar de verhalen van de Nederlandse deelnemers. Deze verhalen werden tevens gepresenteerd tijdens IQMF 2018.