E+: Young Queer Europe

In 2015 kreeg Stichting art.1 een Europese subsidie voor het programma Young Queer Europe. In dit programma stond het uitwisselen van expertise centraal op het gebied van human rights, LGBT rights en media. In samenwerking met LGBT- en human rights organisaties uit Griekenland, Macedonië, Slovenië, Kroatië en Groot-Britannië werd de website http://visionaryyouth.eu/ ontwikkeld. Deze website kan gebruikt worden door docenten en jongerenwerkers om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken.

Dit programma werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het subsidieprogramma Erasmus+ van de Europese Commissie.